Archive for July 2016

deckle edge

Ngay cả ở mấy trang mua sách của Tây cũng thấy người ta không thích sách có mép giấy chưa xén, nói chung là người ta thích sách có lề trơn tru và bằng nhau. Nhiều người nhìn sẽ chê xấu nhưng thực ra cầm sách thế này đọc rất vui, lật trang thích hơn mà còn không sợ làm bẩn chỗ ngón tay đè vào giữ sách (một điều quan trọng với tụi mọt sách, lolz) vì đằng nào nhìn nó cũng cũ.

Leave a comment
Powered by Blogger.

Search

Swedish Greys - a WordPress theme from Nordic Themepark. Converted by LiteThemes.com.